Badania & Doradztwo » Obszary badawcze

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Oferta IR dla instytucji samorządowych

Koordynator:
dr Tomasz Brodzicki

Oferta Instytutu Rozwoju dla instytucji samorządowych  (Urzędów Marszałkowskich, agencji rozwoju regionalnego)

Zespół ekspertów IR dysponuje dużym doświadczeniem w następujących obszarach badawczych i analitycznych.

  • analiza potencjału rozwojowego regionu
  • analiza potencjału handlowego regionu
  • analiza potencjału innowacyjnego (regionalne i lokalne systemy innowacji)
  • analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu
  • opracowanie strategii rozwojowej regionu/miasta
  • ewaluacja strategii rozwojowej regionu/miasta