Badania & Doradztwo » Obszary badawcze

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Sprawy międzynarodowe

Zespół:

  • Krystyna Gawlikowska-Hueckel
  • Wiktor Szydarowski

Monopole w produkcji i handlu zawdzięczają swoje pochodzenie nie tendencjom charakterystycznym dla gospodarki kapitalistycznej, lecz interwencjonistycznej polityce rządowej skierowanej przeciwko wolnemu handlowi i leseferyzmowi.

Ludwik von Mises


Gospodarki poszczególnych krajów stają się coraz bardziej współzależne. Światowy kryzys unaocznił nam jak szybko i jak mocno wydarzenia zachodzące w jednym miejscu świata, oddziaływają na sytuację innych, a także jak wiele kwestii – które wydawały się dosyć dobrze rozpoznane i opisane – wymaga ponownego przemyślenia.


Globalizacja jest faktem. Polemizowanie z nią byłoby jak zaprzeczenie prawu grawitacji. Odwołując się do słów F. Fukuyamy stwierdzić należy, że globalizacji nie da się zatrzymać, ale poprzez poznanie jej przyczyn i natury – można łagodzić jej negatywne skutki, ale też szukać korzyści z niej płynących. Występują one zarówno na poziomie grup krajów, gospodarek narodowych, ich regionów czy przedsiębiorstw.


„Sprawy międzynarodowe” – w porównaniu z pozostałymi obszarami badawczymi Instytutu Rozwoju – mają charakter uniwersalny i horyzontalny. Każda z pozostałych dziedzin znajduje się bowiem pod coraz większym wpływem oddziaływań międzynarodowych. Obszar „sprawy międzynarodowe” nie ogranicza się do kwestii stricte ekonomicznych, gdyż w sferze stosunków międzynarodowych wymiar gospodarczy silnie przeplata się z innymi płaszczyznami relacji między krajami.