Badania & Doradztwo » Obszary badawcze

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Przestrzeń

Koordynator:
Prof. Jacek Szlachta

Zespół:

  • Jacek Zaucha
  • Tomasz Parteka

Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni.
Herbert Wells


W sposób naturalny rozwój gospodarczy jest przestrzennie skoncentrowany. Ten prosty fakt był przez długi czas pomijany w głównym nurcie ekonomii, który stracił zainteresowanie przestrzenią. Geografia jest jednak jedyną stricte egzogeniczną determinantą rozwoju.


Narodziny nowej geografii ekonomicznej radykalnie zmieniły podejście. Przestrzeń została ponownie odkryta. Polityka wyrównywania szans rozwojowych w układzie przestrzennym może potencjalnie prowadzić do obniżenia przeciętnego tempa wzrostu.


Przedmiotem naszych zainteresowań, w tym obszarze, będą w szczególności zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, obszarów metropolitalnych, rolą infrastruktury w ukierunkowywaniu rozwoju gospodarczego, wymianą i transportem w gospodarce oraz wiele innych.