Badania & Doradztwo » Obszary badawcze

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Innowacje i technologie

Zespół:

  • Alina Landowska

Rozsądny człowiek przystosowuje się do świata; nierozsądny ciągle stara się dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.

George Bernard Shaw


Postęp technologiczny jest jednym z głównym czynników wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w długim okresie. Badania empiryczne potwierdzają jednoznacznie, że rozumiany jak wzrost dostępnego zbioru efektywnych technik produkcji umożliwia przewyższanie wydajnością i tworzy nowe możliwości. Jednocześnie uważany jest za główny czynnik ułatwiający i napędzający proces globalizacji. Po raz kolejny otworzył nowy etap naukowo-techniczny i jest określany dzisiaj jako "piąta fala Kondratieffa" i/lub "trzecia fala Toflera".


Instytut Rozwoju pragnie prowadzić badania z zakresu metodologii pomiarów różnych, czasami szczegółowych aspektów procesu rozwoju technologicznego i powiązanego z nim wzrostu gospodarczego.


Długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce pokazuje, że  wraz z upływem czasu znaczenie innowacyjności, np. w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, wzrasta. Stopniowo wyczerpuje się bowiem relatywnie prosty model rozwojowy oparty na nadrabianiu zaległości rozwojowych. Pragniemy się włączyć w debatę o efektywnych modelach rozwoju opartego o Innowacje.