Badania & Doradztwo » Obszary badawcze

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Konkurencyjność

Koordynator:
Prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Zespół:

  • Stanisław Umiński

Zdolność organizacji do nauki, i szybkiego przeniesienia tej nauki na działanie, to właśnie przewaga konkurencyjna.
Jack Welch

Opublikowany w 1994 roku artykuł P. Krugmana „Konkurencyjność: niebezpieczna obsesja” (Foreign Affairs, March/April 1994) zwrócił uwagę ekonomistów na to jak ważna jest problematyka konkurencyjności, ale też z jaką rozwagą należy do niej podchodzić, przede wszystkim w kwestii wyciągnięcia właściwych wniosków dla polityki gospodarczej.


Teoria konkurencyjności oraz analizy empiryczne jej dotyczące rozwinęły się znacząco. Instytut Rozwoju pragnie włączyć się w debatę poświeconą problematyce konkurencyjności. B
liska jest nam teza M. Portera, zgodnie z którą „zamożność narodów się tworzy, a nie dziedziczy”. Wskazuje ona, że to nie odziedziczone zasoby, ale praca, innowacje, pomysły, dobra organizacja, kapitał i zaufanie społeczne – stanowią o konkurencyjności i dobrobycie narodów, krajów, regionów, przedsiębiorstw. Jak jednak wiadomo, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie co ostatecznie determinuje konkurencyjność.

Instytut zamierza zabrać aktywny głos w „debacie o konkurencyjności” i jej głównych nurtach, a także realizować w tym obszarze badania empiryczne.