Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Ryzyko deflacji w strefie euro wzrasta

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

RYZYKO DEFLACJI W STREFIE EURO WZRASTA

Inflacja w strefie euro mierzona HICP w marcu 2014 wyniosła 0,5 proc. w stosunku do 0,7 proc. w lutym br. Irlandia, Cypr i Grecja od kilku miesięcy znajdują się w deflacji. Wzrasta tym samym prawdopodobieństwo deflacji w całej strefie, co jest wysoce ryzykowne (możliwość wpadnięcia w pułapkę deflacyjną z mizernymi skutkami dla wzrostu gospodarczego państw strefy euro). ECB uważa stopę inflacji poniżej 1 proc. za groźną - przy oficjalnym celu poniżej ale blisko 2 proc. w średnim okresie. Wiele badań wskazuje bowiem, iż w wyniku pominięcia problemu zmian efektywności przy mierzeniu inflacji z wykorzystaniem indeksów cen konsumpcyjnych, rzeczywista stopa inflacji może być niższa od wskazywanej o 100 czy nawet 150 punktów bazowych. Przy stopie depozytowej EBC od dłuższego czasu na poziomie 0 proc. narzędzia klasycznej polityki monetarnej mogą być zawodne (problem ZLB). Z tego względu rośnie prawdopodobieństwo zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań polityki monetarnej - luzowania ilościowego analogicznego do FED (różniącego się jednak od dotychczasowych operacji LTRO ECB) czy ujemnej nominalnej stopy depozytowej. Możliwość wprowadzenia takich niekonwencjonalnych rozwiązań rozważa podobno nawet szef jastrzębiego Bundesbanku Jens Weidmann, co było dotychczas niespotykane i oznacza radykalne zbliżenie poglądów do gołębich prezesów banków centralnych strefy euro.
Z perspektywy polskiej decyzje ECB będą miały istotne znaczenie ze względu na silne powiązania gospodarcze. Pytanie: czy nie będzie wymagało to dostosowania instrumentów bądź reguł postępowania w ramach polskiej polityki monetarnej?

TB

Ostatnie publikacje tego autora:


Uporządkuj według