Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu

Doktor Stanisław Umiński

s.uminski@instytut-rozwoju.org

Handel zagraniczny jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu  (IR WP 2013/003)


Jedną z płaszczyzn przenikania procesów globalnych do gospodarki regionu są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W poniższym opracowaniu opisane zostały – w teoretycznym ujęciu – podstawowe motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji za granicą, skutki ich napływu dla gospodarki regionu oraz funkcje przez nie spełniane (w nawiązaniu do publikacji M. Forsgrena). Omawiany jest także charakter zależności między napływem kapitału zagranicznego a procesami konwergencji w ujęciu regionalnym. Wyzwaniem dla polityki gospodarczej jest takie „zakorzenienie/zakotwiczenie” inwestycji zagranicznych w regionie, aby możliwe było wygenerowanie pozytywnych efektów mnożnikowych.


Opracowanie przygotowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego” (N N114 163540) kierowanego przez prof. Jacka Szlachtę.

Link do dokumentu: link


Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według