Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Kursy walutowe oraz handel zagraniczny jako płaszczyzny oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu

Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński

s.uminski@instytut-rozwoju.org

Kursy walutowe oraz handel zagraniczny jako płaszczyzny oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu (IR WP 2013/002)

Poniższe opracowanie poświęcone jest płaszczyznom, poprzez które procesy globalne „przenikają” do gospodarki regionu. Pierwsza jego część dotyczy kursów walutowych, druga – handlu zagranicznego. Tekst jest częścią szerszych badań autorów. W innym zeszycie z serii Working Papers Instytutu Rozwoju przedstawione zostały rozważania dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Opracowanie przygotowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego” (N N114 163540) kierowanego przez prof. Jacka Szlachtę.

 Link do dokumentu: LINK

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według