Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

O optymalności bądź nieoptymalności strefy euro

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

Unia Gospodarcza i Walutowa jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii monetarnej Europy. Strefa euro od jej powstania 13 lat temu, rozszerzona współcześnie do 17 państw członkowskich, funkcjonowała stosunkowo sprawnie, aż do początku światowego kryzysu finansowego. Dopiero rozmiar obecnego kryzysu strefy euro ukazał rzeczywistą skalę jej strukturalnych i instytucjonalnych problemów oraz słabości w jej systemie zarządzania.

W niniejszym artykule odniesiemy się do problemu optymalności istniejącej jak i przyszłej strefy euro. Pomimo poczynionych postępów strefie euro daleko jest od spełnienia teoretycznych kryteriów optymalnego obszaru walutowego (OCA). Dalsze rozszerzenia jej składu członkowskiego, zwiększając ogólną wewnętrzną różnorodność, mogą wpłynąć na dalsze zwiększenie się dystansu. Wydaje się jednak, że nawet nieoptymalne unie walutowe mogą działać w miarę efektywnie, ale przy znacznie wyższych kosztach. W niektórych przypadkach długoterminowe koszty mogą nawet przewyższać korzyści podważając racjonalność decyzji o utworzeniu unii walutowej. Należy jednocześnie stwierdzić, że nominalne kryteria konwergencji są tylko częściowo zgodne z teorią OCA, są one w dużej mierze arbitralne i powinny być zmodyfikowane w interesie obecnej strefy euro, jak i przystępujących państw.

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według