Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Jaka spójność Polski?

prof. Tomasz Parteka

t.parteka@instytut-rozwoju.org

Polska dysponuje instrumentami spójności. Trzeba je dobrze wykorzystywać dla rozwiązania problemów starych i nowych. Wśród tej wielkości problemów nasuwa się kilka pytań, na które odpowiedź nie jest wcale prosta i jednoznaczna:

  • Jakie relacje pomiędzy polityką regionalną a spójnością terytorialną (przestrzenną) mogą dać najlepsze efekty dla rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego?

  • Czy tradycyjna polityka regionalna Unii Europejskiej, oparta na zasadzie wyrównywania dysproporcji, daje się godzić (także w Polsce) z wyzwaniem konkurencyjności wobec innych aktorów globalnych (USA, Chiny, Indie)?

  • Jaka rolę w procesie integracji europejskiej, zarówno wewnętrznej wobec pozostałych 24 członków, jak i zewnętrznej, może odegrać Polska ze swoim znaczącym potencjałem gospodarczym , społecznym i przyrodniczym?

  • Jakie szanse i zagrożenia dla polskiej polityki regionalnej, gospodarki przestrzennej tworzy proces transformacji Unii Europejskiej, której jesteśmy zarówno podmiotem, jak i przedmiotem?
  • Jakie zmiany są potrzebne w polskiej strukturze instytucjonalnej, kompetencji podmiotów władzy rządowej i samorządowej, dla utrwalenia dobrego rządzenia (governance)?

  • Gdzie i w jakich strukturach (osadniczych, instrumentalnych) przestrzeni europejskiej, w tym polskiej, kumulują się najwyższe wartości efektywności oraz wartości dodanej?

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    Unia Europejska, polityka przestrzenna, spójność terytorialna, rozwój przestrzenny

Uporządkuj według