Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Wnioski i rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju uwzględniającej spójność terytorialną. Terytorialne aspekty polityk publicznych

Profesor Jacek Szlachta

j.szlachta@instytut-rozwoju.org

Artykuł ten podsumowuje badania Instytutu Rozwoju nad wprowadzaniem do polityki rozwoju, w kontekście wzrostu gospodarczego, koncepcji i kategorii przestrzennych, głownie spójności terytorialnej. Polska jest pod tym względem zaawansowana na tle innych krajów europejskich. Jednak wiele aspektów programowania i realizacji polityk wspierających rozwój w jego wymiarze terytorialnym wymaga wzmocnienia. Najważniejsze są zaprezentowane w niniejszym artykule.

Artykuł prezentuje wyniki badań Instytutu, których prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”.

Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R58
Uporządkuj według