Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Wnioski i rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju w Polsce uwzględniającej spójność terytorialną

Profesor Jacek Szlachta, Jacek Zaucha

j.szlachta@instytut-rozwoju.org

Artykuł ten podsumowuje prowadzone do grudnia 2015 roku badania Instytutu Rozwoju nad wprowadzaniem do polityki rozwoju, w kontekście wzrostu gospodarczego, koncepcji i kategorii przestrzennych, głownie spójności terytorialnej. Polska jest pod tym względem zaawansowana na tle innych krajów europejskich. Jednak wiele aspektów programowania i realizacji polityk wspierających rozwój w jego wymiarze terytorialnym wymaga wzmocnienia. Najważniejsze sugestie w tym względzie są zaprezentowane w niniejszym artykule. Artykuł ten stanowi rozbudowaną wersję wcześniejszego artykułu zatytułowanego „Wnioski i rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju uwzględniającej spójność terytorialną. Terytorialne aspekty polityk publicznych” prezentujące wyniki badań prowadzonych do początków 2015 roku.

Artykuł prezentuje wyniki badań Instytutu, którye prowadzone były w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”. 

Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R58
Uporządkuj według