Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Pomiar spójnosci terytorialnej. Identyfikacja miar mierzalnych elementów tej kategorii dla Polski

Measurement of territorial cohesion. Defining the measures of the measurable aspects of this concept. Case of Poland Tomasz Komornicki, Dorota Ciołek

W prezentowanym artykule podjęto próbę zmierzenia spójności terytorialnej w polskich warunkach. Z różnych powodów, takich jak osiągnięty stan wiedzy oraz dostępność potrzebnych informacji czy danych statystycznych wykonalne okazało się dokonanie pomiaru tylko kapitału terytorialnego, który jest jednym z głównych elementów przyjętej definicji spójności terytorialnej. Koncepcja kluczy terytorialnych została wykorzystana do identyfikacji kluczowych elementów spójności terytorialnej związanych z jej wymiarem jako terytorialnego kapitału. Poszczególne elementy zostały zmierzone i odwzorowane na mapach. Przy użyciu statystycznej analizie głównych składowych wyodrębniono trzy składowe jako syntetyczne mierniki kapitału terytorialnego. Odzwierciedlają one w uogólniony sposób spójności terytorialnej w tym wymiarze.

Artykuł prezentuje wyniki badań Instytutu sfinansowanych w ramach projektu Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”.

Link do publikacji 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R58
Uporządkuj według