Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Kapitał terytorialny a rozwój polskich regionów. Podejście neoklasyczne

Doktor Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

Badanie interakcji między przestrzenią (lokalizacją) i procesami akumulacji (wzrostu) jest jedną z najciekawszych, a zarazem najtrudniejszych obszarów współczesnej teorii ekonomii. Dotychczasowe wyniki zarówno teoretyczne jak i empiryczne są w dużej mierze niezadowalające. W naszej analizie proponujemy, w jaki sposób można analizować wpływ przestrzeni na wzrost w poszerzonym neoklasycznym modelu wzrostu Solowa-Swana. Kapitał terytorialny, czyli spójność terytorialna jako stan przestrzeni, różni się znacząco od klasycznych czynników produkcji, jakimi są kapitał fizyczny czy nakład pracy. Przede wszystkim nie może być uznany za czynnik bezpośrednio wypływający na zmiany wielkości produkcji, czyli jego wzrost nie prowadzi wprost do powiększenia wyników procesu produkcyjnego. Jednak wartość kapitału terytorialnego może mieć znaczenie dla produktywności bezpośrednich czynników produkcji. Dlatego definiując rozszerzoną funkcję produkcji w modelu wzrostu założono, że kapitał terytorialny nie wpływa wprost na produkcję, ale wpływa na łączną produktywność wszystkich czynników wytwórczych (TFP), pośrednio przyczyniając się do wzrostu produktu. W opracowaniu zaprezentowano wyniki empirycznej identyfikacji wpływu kapitału terytorialnego, a dokładnie jego poszczególnych składników sklasyfikowanych według kluczy terytorialnych, na tempo rozwoju polskich regionów. Analiza przeprowadzona została na poziomie polskich powiatów (NUTS-4), dla których szczególnie istotne są interakcje oraz zależności przestrzenne i terytorialne. Wykorzystując narzędzia ekonometrii przestrzennej uwzględniono odziaływania zachodzące między regionami.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212). 

Link do publikacji 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:O40, O47, R11, R12, C31
Uporządkuj według