Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Rola spójności terytorialnej w prowadzeniu polityki rozwoju w Europie i w Polsce

Profesor Jacek Szlachta, Jacek Zaucha

j.szlachta@instytut-rozwoju.org

Artykuł prezentuje wyniki przeglądu wysiłków zmierzających do terytorializacji polityki rozwoju w Polsce. W jego pierwszej części został przedstawiony ich kontekst międzynarodowy po czym analizie poddano istotę samej polityki rozwoju i zbadano różne sposoby jej terytorializacji czyli czynienia jej terytorialnie bardziej wrażliwej. W wyniku tych analiz zostały zidentyfikowane następujące czynniki udanej terytorializacji polskiej polityki rozwoju:

 Policentryczna struktura sieci osadniczej i polskiej gospodarki

 Otwartość na otoczenie zewnętrzne.

 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

 Mądre stosowanie europejskiej polityki spójności.

 Doktrynalne oparcie polityki rozwoju na aksjomatach decentralizacji i planowania.

 Głębokość reformy samego systemu terytorialnego i jego upodmiotowienie.

W zakończeniu niektóre przedstawiane zostały argumenty przemawiające za tym, że terytorializacja polskiej polityki rozwoju zwiększyła jej efektywność i przyczyniły się do rozwoju kraju.

Artykuł prezentuje wyniki ciągłych badań Instytutu, których aktualizacja była możliwa w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”. 

Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R58
Uporządkuj według