Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Wnioski i rekomendacje wynikające z traktatowego charakteru wymiaru terytorialnego (spójności terytorialnej) europejskiej polityki spójności

Profesor Jacek Szlachta

j.szlachta@instytut-rozwoju.org

Niniejszy artykuł prezentuje proces stopniowej konceptualizacji wymiaru terytorialnego w ramach integracji europejskiej, polityki spójności Unii Europejskiej w okresie programowania na lata 2014-2020 oraz w Polsce, a także wskazuje na znaczenie procesów europejskich w opracowaniu i wdrażaniu terytorialnie zorientowanej polityki spójności w naszym kraju. Zidentyfikowane są w nim najważniejsze siły sprawcze, mechanizmy oraz bariery w tym zakresie w naszym kraju.

Artykuł prezentuje wyniki badań Instytutu sfinansowanych w ramach projektu Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”. 

Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • JEL:R11, R12, R59
Uporządkuj według