Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Determinanty handlu HIIT i VIIT Polski. Analiza ekonometryczna

dr Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

Na konferencji handlowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprezentowaliśmy kolejne wyniki cząstkowe projektu handlowego Instytutu Rozwoju. Artykuł pt. " Determinanty horyzontalnego i wertykalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna" przygotowali dr Tomasz Brodzicki oraz dr hab. Katarzyna Śledziewska (WNE UW)

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według