Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Model optimum terytorialnego

Doktor Zbigniew Mogiła

zmg@warr.pl

Terytorium staje się coraz ważniejszym aspektem analizy strony podażowej. Kategorie przestrzenne, takie jak siły aglomeracji, kapitał społeczny czy dostępność poszerzają neoklasyczną funkcję produkcji w celu określenia roli specyfiki terytorium w pobudzaniu wzrostu gospodarczego. Heterogeniczność terytorium nie jest jednak analizowane w wymiarze utylitarnym. Biorąc to pod uwagę wprowadzamy kategorię użyteczności terytorialnej determinowanej przez zasoby terytorialne i ich dostępność. Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób użyteczność terytorialna może być w sposób formalny wprowadzona do ekonomii głównego nurtu poprzez model terytorialnego optimum. Optimum bazuje na założeniu maksymalizacji produkcji przy wykorzystaniu ograniczonej użyteczności terytorialnej. Kształtując politykę rozwoju władze regionalne pragną maksymalizować produkcję zgodnie z użytecznością terytorialną co odzwierciedla oczekiwania mieszkańców. Stąd proces realizacji optimum terytorialnego obejmuje zintegrowane terytorialnie podejście do rozwoju. W celu wykorzystania formalnego modelu w praktyce, zilustrowano jego empiryczną weryfikację. Wykorzystując przykład polskiego regionu na poziomie NUTS-2 – województwa dolnośląskiego przetestowano cztery alternatywne scenariusze użyteczności terytorialnej. Wyciągnięto wniosek, iż efektywne wykorzystanie heterogenicznego regionu może być jednocześnie ekonomicznie produktywne, jak i społecznie utylitarne. Koncepcja terytorialnego optimum jest sposobem formalnego zdefiniowania wyrafinowanej kategorii spójności terytorialnej.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).

Link do publikacji

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    sspójność terytorialna, użyteczność terytorialna, paradygmat neoklasyczny, funkcja produkcji

  • JEL:R11, R12, R13, 041
Uporządkuj według