Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Spójność terytorialna w kontekście neoklasycznych teorii wzrostu

Doktor Zbigniew Mogiła

zmg@warr.pl

Traktat Lizboński, a także kluczowa strategia UE Europa 2020 wzbogaca pojęcie spójności gospodarczej i społecznej poprzez wprowadzenie trzeciego wymiaru terytorialnego. Niejasność pojęcia spójności terytorialnej stwarza jednak problem zarówno dla decydentów jak i analityków. W niniejszym artykule spójność terytorialna definiowana jest poprzez koncept optimum terytorialnego, który łączy maksymalizację produktu regionalnego z użytecznością terytorialną. Głównym celem publikacji jest zbadanie w jaki sposób elementy optimum terytorialnego zawarte są w tradycyjnych neoklasycznych i endogenicznych modelach wzrostu. Analiza podzielona jest na dwie części: teoretyczną i empiryczną. Pierwsza ocenia i interpretuje rolę przestrzeni i terytorium w najważniejszych modelach neoklasycznych. Cześć druga jest skonstruowana jest zgodnie z komponentami optimum terytorialnego. Szczególny nacisk położono na takie kategorie przestrzenne jak efekty aglomeracji i infrastruktura publiczna. Sformułowano kilka okólnych wniosków i spostrzeżeń ukazujących, iż nawet tradycyjne neoklasyczne modele wzrostu dostarczają bezwarunkowych terytorialnych determinant rozwoju. Jednakże znaczna większość koncepcji zarówno teoretycznych i empirycznych bazujących na paradygmacie klasycznym uwzględnia jedynie jeden lub dwa czynniki przestrzenne i nie bierze pod uwagę znaczenia i złożoności terytorium jako dodatkowego czynnika wpływającego na zarówno produkcję jak i produktywność. Stwarza to podstawy do dalszych prób implementacji terytorium do głównego nurtu ram modelowania w bardziej solidny i wiarygodny sposób.


Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).

Link do publikacji


Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    spójność terytorialna, neoklasyczne modele wzrostu, optimum terytorialne

  • JEL:R11, R12, R13, 041
Uporządkuj według