Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ kapitału terytorialnego

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ kapitału terytorialnego

 Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki


W odróżnieniu od większości dotychczasowych analiz w prezentowanym badaniu przyjęto wysoce zdezagregowany przestrzennie poziom NUTS-4, czyli powiaty, dla których szczególnie istotne są interakcje oraz zależności przestrzenne i terytorialne. Na tym poziomie agregacji ujawnia się równie występowanie różnorodnych efektów zewnętrznych i rozlewania się procesów rozwojowych. Kapitał terytorialny, jako specyficzny nośnik koncepcji spójności terytorialnej różni się znacząco od klasycznych czynników produkcji. Możemy założyć, że kapitał terytorialny nie wpływa wprost na produkcję, ale wpływa na łączną produktywność czynników wytwórczych (TFP), pośrednio przyczyniając się do wzrostu wartości produktu.

W analizie wykorzystano różne postacie model ekonometrycznego, w którym zmienną objaśnianą była łączna produktywności czynników dla powiatów. Podjęta została również próba zidentyfikowania potencjalnych interakcji przestrzennych miedzy powiatami. Wymagało to jednakże w pierwszej kolejności wyznaczenia wartości PKB na poziomie polskich powiatów oraz w drugiej kolejności, wyliczenie na ich podstawie TFP dla powiatów. Uzyskane wyniki są bardzo interesujące. Na podstawie pogłębionej dyskusji nad uzyskanymi wynikami wypracowano szereg rekomendacji dla polityki gospodarczej. 

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (numer 2012/05/B/HS4/04212) „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego”.

 Link do Working Paper 001/2015

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    rozwój regionalny, oszacowanie PKB per capita, oszacowanie łącznej produktywności. Kapitał terytorialny, ekonometria przestrzenna

  • JEL:O40, O47, R11, R12, C31
Uporządkuj według