Publikacje » Opinie

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Luka technologiczna a poziom rozwoju. Bałtycki rozłam

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org

Bałtycki rozłam trwa a wręcz się pogłębia

Zestawienie dwóch baz danych - PWT 8.0 oraz bazy danych aplikacji patentowych USPTO daje ponury obraz naszego potencjału technologicznego. Pod kątem skumulowanej liczby aplikacji patentowych w okresie 1965 - 2011 w wartościach absolutnych Polska zajmuje 34 pozycję. Po zrelatywizowaniu populacją państwa w roku 2011 spadamy na pozycję 47. Finlandia, Szwecja i Dania znajdują się w Top 10, a Niemcy na wysokiej 12 pozycji (3 w ujęciu absolutnym). Porównajmy Polskę do innych państw regionu Bałtyku i grupy Wyszehradzkiej.
Polska wyprzedza jedynie Słowację, Litwę i Łotwę. Wypada natomiast dużo gorzej od Węgier, Estonii czy Czech.
Na ile jest to istotny wskaźnik pokazuje kolejny wykres pokazujący związek z poziomem rozwoju mierzonego realnym PKB per capita w 2011 roku. Między zmiennymi występuje istotny i statystycznie istotny związek. Liniowy w ujęciu logarytmicznym a tym samym wykładniczy w rzeczywistości. Pozostaje pytanie o przyczynowość. Zmienne są w jakimś stopniu wzajemnie endogeniczne aczkolwiek bez wątpliwości pozostaje wniosek zasadniczy - bez przełamania luki technologicznej niemożliwym będzie osiągnięcie dużo wyższej niż obecna trajektoria rozwoju. Do podobnych wniosków prowadzi m.in. słynny raport zespołu Hausner'a.

Komentarz jest efektem ubocznym prac badawczych nad znaczeniem luki technologicznej w determinowaniu intensywności i struktury wymiany handlowej Polski z jej partnerami handlowymi.


Zestawienie.jpg

Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych PWT 8.0 oraz bazy danych USPTO.

patenty.jpg Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych PWT 8.0 oraz bazy danych USPTO.

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    poziom rozwoju, zaawansowanie technologiczne

Uporządkuj według