Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Analiza “niebieskiego wzrostu”, polityki morskiej oraz strategii UE dotyczącej Regionu Morza Bałtyckiego. Analiza dla Polski

Doktor Tomasz Brodzicki

t.brodzicki@instytut-rozwoju.org


Tomasz Brodzicki**

Jacek Zaucha***

współpraca Jakub Kwiatkowski

Debata na temat inteligentnych specjalizacji w nadmorskich regionach Polski dopiero się rozpoczęła. Najbardziej zaawansowane w tej dyskusji jest województwo warmińsko-mazurskie, a także pomorskie, podczas gdy województwo zachodniopomorskie jest dopiero na początku tego procesu. W dyskursie podkreślany jest raczej mechanizm wsparcia dla rozwoju “inteligentnych sektorów lub aktywności” niż wsparcie poprzednio wybranych gałęzi. Celem jest polepszenie elastyczności oraz responsywności systemu na impulsy oraz zmiany, zarówno globalne jak i zewnętrzne. Celem zatem jest skupienie się na architekturze systemu oraz na właściwych mechanizmach (instytucjonalnych oraz finansowych), które prowadzą do inteligentnych specjalizacji.

*Niniejsza praca z serii „Working Papers” stanowi zarys oraz składa się na część polskiego wkładu w potężny międzynarodowy projekt badawczy pod nazwą „Analiza 'niebieskiego wzrostu', polityki morskiej oraz strategii UE dotyczącej regionu Morza Bałtyckiego”. Projekt ten, prowadzony przez s.Pro Sustainable Projects został wsparty finansowo przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej - DG Mare (kontakt nr MARE/2012/07 - REF. NR 1). Niniejsza praca wykorzystuje metodologię ustanowioną w projekcie.

Projekt został współfinansowany dzięki środkom Komisji Europejskiej. Jako, że niniejsza publikacja odwzorowuje poglądy autorów, S.Pro oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej pracy.

http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2013_04.pdf

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    gospodarka morska, niebieski wzrost, Polska, Region Morza Bałtyckiego

  • JEL:L52, L62, L83, L91, Q22, Q25, Q42, Q53, Q57
Uporządkuj według