Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Geneza,istota i pomiar spójności terytorialnej

Profesor Jacek Zaucha

j.zaucha@instytut-rozwoju.org

Artykuł prezentuje wyniki przeglądu teorii, trendów i polityki związanych z kapitałem terytorialnym, integracją terytorialną oraz, w szczególności, ze spójnością terytorialną. Dostarcza krytycznego spojrzenia na dotychczasowy osiągnięcia polityki w tym zakresie na podstawie kluczowych dokumentów, projektów (także ESPON), oraz wyników badań naukowych. Osobna część poświęcona jest modelom spójności terytorialnej, a także ich kwantyfikowalności. Wynikiem analizy jest ocena implikacyjności tychże modeli w celu kształtowania polityki. Zidentyfikowano trzy podstawowe zastosowania:

§ Spójność terytorialna jako proces integrowania polityki rozwoju wobec terytorium (np. poprzez wykorzystanie kluczy, narzędzi oddziaływania polityki na przestrzeń lub monitoring),

§ Spójność terytorialna rozumiana jako wkład czynników terytorialnych do wzrostu gospodarczego (efektywność terytorium – głównie gospodarka przepływów i kapitał terytorialny),

§ Spójność terytorialna jako płaszczyzna włączania specyficznych celów przestrzennych do polityk rozwoju (takich jak policentryczność ładu przestrzennego etc.).

Sformułowane zostają także wnioski dotyczące oddziaływania spójności terytorialnej na wzrost gospodarczy.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).

http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_01.pdf

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

Uporządkuj według