Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Kapitał terytorialny polskich powiatów

Doktor Dorota Ciołek

Dorota Ciołek, Tomasz Komornicki


Jednym z kluczowych elementów koncepcji spójności terytorialnej jest kapitał terytorialny regionu. W artykule podjęto próbę oceny kapitału terytorialnego polskich powiatów w latach 2003-2011. Punktem wyjścia było zdefiniowanie zmiennych odzwierciedlających poziom kapitału terytorialnego, dla których dostępne są odpowiednie dane statystyczne. W tym celu wykorzystano koncepcję kluczy terytorialnych (K. Boheme i innych, 2011), według której najważniejszymi składnikami kapitału terytorialnego są: dostępność przestrzenna, dostępność i jakość usług pożytku publicznego, zasoby terytorialne, zdolność regionów do tworzenia powiązań gospodarczo-społecznych oraz występowanie regionów funkcjonalnych. Najszerszą kategorią są zasoby terytorialne, do których należą m.in: zasoby przyrodnicze objęte ochroną, kapitał ludzki, kapitał społeczny, funkcjonowanie klastrów przemysłowych. W artykule dla każdej z uwzględnionych zmiennych przedstawiono mapy obrazujące ich przestrzenne zróżnicowanie w polskich powiatach. W przypadku zmiennych, dla których zaobserwowano znaczące zmiany w badanym okresie, zamieszczono mapy dla okresu początkowego i okresu końcowego. Pozwoliło to na wychwycenie istotnych zmian analizowanych kategorii. 

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).

http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_06.pdf 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    kapitał terytorialny, rozwój regionalny, statystyka przestrzenna

  • JEL:R11, R12, C10
Uporządkuj według