Publikacje » Working Paper

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Wskaźniki mogące służyć kwantyfikacji „kluczy terytorialnych”

Profesor Tomasz Komornicki

t.komorn@twarda.pan.pl


Celem artykułu jest wskazanie możliwych kierunków wykorzystania określonych miar i wskaźników do operacjonalizacji pojęcia spójności terytorialnej ogólnie oraz w warunkach polskich. Punktem wyjścia jest pięć „kluczy terytorialnych” zaproponowanych przez Raport Bazowy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej: a) dostępność, b) usługi użytku publicznego, c) zasoby terytorialne, d) powiązania sieciowe miast, e) regiony funkcjonalne. Analizuje także użyteczność oraz formalną dostępność wskaźników, które zaproponowano dla każdego z kluczy terytorialnych.

Poszukując odpowiedzi na pytanie jak mierzyć (kwantyfikować) spójność terytorialną, wykorzystując w tym celu zdefiniowane klucze, celowe wydaje się podzielenie tychże kluczy na: klucze-problemy i klucze-narzędzia. Kluczami problemami są bez wątpienia dostępność, usługi pożytku publicznego oraz sieci miast. Obszary funkcjonalne stanowią klucz- narzędzie. Charakter klucza zasoby lokalne jest dwoisty. Ich brak jest problemem i może być przedmiotem działania (polityk terytorialnych). Jednocześnie właściwe wyodrębnienie zasobów lokalnych jest do pewnego stopnia narzędziem, podstawą dla efektywnej polityki ukierunkowanej terytorialnie.

Artykuł wykorzystuje wyniki projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego” (no. 2012/05/B/HS4/04212).

http://www.instytut-rozwoju.org/WP/IR_WP2014_05.pdf 

Ostatnie publikacje tego autora:


Dodatkowe

  • Tagi:

    kapitał terytorialny, klucze terytorialne, dostępność, rozwój regionalny

  • JEL:R11, R12, R23, R41, R53
Uporządkuj według