Projekty » Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Projekt pt. "Strategia 2030" dotyczy wieloaspektowej analizy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, której wykonanie zlecono konsorcjum Instytutu Rozwoju oraz Instytutowi Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przedsięwzięcie to polegało na stworzeniu diagnoz 10 kluczowych dla rozwoju obszaru metropolitalnego sektorów, a następnie diagnozy ogólnej, która jest podstawą do opracowania strategii rozwoju do 2030 roku. Wszystkie dokumenty opracowane przez zespół znajduja się tutaj