Aktualności » Oszacowanie PKB per capita na poziomie powiatów

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Oszacowanie PKB per capita na poziomie powiatów

| 02.07.2015

Dr Dorota Ciołek w ramach prac nad projektem NCN realizowanym w Instytucie Rozwoju "Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego" pod kierownictwem dr hab. Jacka Zauchy dokonała próby oszacowania realnego PKB per capita na poziomie powiatów przy wykorzystaniu nowej metody. Warto podkreślić, iż GUS prezentuje informacje w odniesieniu do PKB wyłącznie na poziomie NUTS-1, NUTS-2, a także NUTS-3 (kraj,województwa oraz podregiony). Poniżej znajduje się mapa ukazująca przeciętny poziom PKB na zatrudnionego dla polskich powiatów w ujęciu realnym (proxy dla poziomu produktywności) - średnia dla okresu 2003 - 2011 w odniesieniu do średnie dla Polski (Polska = 100, do wyliczenia wykorzystano ceny stałe z 2005 roku). Uzyskane wyniki wydają się lepiej odzwierciedlać rzeczywistość niż np. szacunki T. Tokarskiego wykorzystujące inne podejście metodologiczne.

10449961_845736325471401_2202240493514731502_n.png

Pokaż archiwum
Uporządkuj według