Aktualności » Działania IR w 2010 roku

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Działania IR w 2010 roku

Doktor Tomasz Brodzicki | 06.10.2010

Instytut Rozwoju podjął w ostatnim okresie szereg przewidzianych w planach Instytutu działań. Uruchomione zostało Biuro Zarządu Fundacji, które zlokalizowane jest w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trzy Lipy 3, pokój 2.27. Stopniowo budowana jest sieć współpracowników Instytutu, która docelowo ma stanowić o realnym potencjale jego Zespołu. Instytut tworzony jest zgodnie z ideą lean network research think-tank.

Instytut zgodnie z zamysłem Fundatorów przystąpił do realizacji prac badawczych związanych m.in. z tematyką rozwoju regionalnego, potencjału konkurencyjnego regionów, determinant wymiany handlowej regionów Polski. W powyższych obszarach złożonych zostało szereg projektów na granty naukowo badawcze m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Narodowego Banku Polskiego.

Eksperci Instytutu na bieżąco doradzają istotnym instytucjom szczebla centralnego i regionalnego takim jak np. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opiniując m.in. plany strategiczne w różnych obszarach polityki gospodarczej czy bieżące działania ww. instytucji.

Wkrótce uruchomione zostaną działania edukacyjne skierowane do studentów pomorskich uczelni wyższych (Seminaria doktoranckie IR – nieodpłatne seminaria/wykłady dla doktorantów) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Eksperci Instytuty występują również na seminaria i konferencjach międzynarodowych czy krajowych, np.:

  • Cohesion challenges in Central and Eastern Europe from the perspective of a Polish maritime region, Bruksela, prof. Jacek Zaucha & Alina Landowska
  • Rola przedsiębiorczości i innowacyjności w rozwoju gminy, Urząd Gminy Tczew, dr Tomasz Brodzicki
  • Miejsce Tczewa w rozwoju gospodarczym regionu, Urząd Gminy Tczew, dr Tomasz Brodzicki

Dodatkowe

  • Tagi:

    IR, GPNT, PSSE, MG, MRR, UMWP, MNiSW, NBP

Pokaż archiwum
Uporządkuj według