Aktualności » Europa 2020: nowa strategia gospodarcza

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Europa 2020: nowa strategia gospodarcza

mgr inż. Alina Landowska | 12.03.2010

10 marca 2010 Komisja Europejska przedstawiła strategię „Europa 2020” ułatwiającą wyjście z kryzysu i mającą przygotować europejską gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. W dokumencie wskazano na trzy najważniejsze czynniki wzrostu, które będą wspomagane licznymi działaniami przewidzianymi do realizacji na szczeblu unijnym i krajowym:

  • wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego);
  • wzrost zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności);
  • wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).


Zdefiniowano także pięć celów, które określają, gdzie UE powinna się znaleźć przed rokiem 2020, i które będą podlegały ocenie postępów w realizacji strategii.


Przewodniczący Barroso skomentował dokument strategiczny w następujący sposób: „Europa 2020 mówi o tym, co należy zrobić dziś i w przyszłości, aby ponownie ożywić gospodarkę UE. Kryzys ujawnił fundamentalne słabości i nierealne tendencje, których nie możemy dłużej ignorować. Europa wykazuje deficyt wzrostu, zagrażający naszej przyszłości. Musimy zdecydowanie wzmocnić nasze słabe punkty i wykorzystać liczne atuty. Musimy stworzyć nowy model gospodarczy oparty na wiedzy, niskoemisyjnej gospodarce i wysokiej stopie zatrudnienia. Jest to walka wymagająca mobilizacji całej Europy”.


Raport dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

Dodatkowe

  • Tagi:

    Unia Europejska nauka, technologia, społeczeństwo współpraca międzyregionalna, transformacja

Pokaż archiwum
Uporządkuj według