Aktualności » Nauka, technologia i przemysł wg OECD

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Nauka, technologia i przemysł wg OECD

mgr inż. Alina Landowska | 07.03.2010

W nowym raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), opublikowanym w opublikowanym 15 grudnia 2009, nt. nauki, technologii i przemysłu, szczególne miejsce zajmuje międzynarodowy charakter badań naukowych. Opierając się na informacjach na temat patentów, referatów naukowych, mobilności naukowców i transferze technologii autorzy raportu wyciągają ciekawe wnioski o skutkach globalizacji tego sektora.


Autorzy raportu podkreślają wagę wspólnego finansowania badań naukowych: „[…] obecnie innowacje naukowe i technologiczne wymagają bardziej złożonych i interaktywnych procesów. Owa dodatkowa złożoność skłoniła innowatorów do zwrócenia się do partnerów o podział kosztów, do szukania uzupełniającej wiedzy eksperckiej i możliwości uzyskania szybkiego dostępu do różnych technologii oraz wiedzy i w końcu do współpracy w ramach sieci innowacji”.


Analizowane dane potwierdzają, że wytwarzanie wiedzy naukowej nie dotyczy już tylko jednostek, ale grup, od pojedynczych instytucji do zbiorów instytucji oraz od szczebla krajowego do międzynarodowego. Dowodem jest chociażby odsetek artykułów naukowych przygotowanych przez autorów z więcej niż jednego kraju, który potroił się w latach 1985-2007, i w roku wyniósł 22%. Jednocześnie maleje ilość artykułów naukowych publikowanych w krajach OECD, a szybko rośnie liczba artykułów pochodzących z Ameryki Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji.


Podobnie wygląda sytuacja dotycząca patentów. Dla przykładu w Belgii, Tajpej i Szwajcarii aż ponad 40% patentów w ostatnich latach było efektem współpracy z zagranicznymi wynalazcami, natomiast we Francji, Niemczech, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosi także odpowiednio dużo, bo od 11% do 25%. Jednocześnie utrzymuje się stała tendencja rosnąca w odsetku międzynarodowych patentów w wielu krajach.


Na uwagę zasługuje także bilans płatniczy w zakresie technologii: „W większości krajów OECD, wpływy i koszty związane z technologią odnotowały gwałtowny wzrost w latach 90. XX w., aż do połowy roku 2000”.


Istotnym faktem dostrzeżonym w raporcie są cięcia w wydatkach na badania i rozwój (B+R), które jako pierwsze podjęły przedsiębiorstwa w pierwszym kwartale 2009r. obniżając koszty działalności.


Spowolnienie gospodarcze, międzynarodowa konkurencja, zagrożenia środowiskowe i wydłużanie się średniej życia, mają charakter globalny w takim sensie, że dotyczą wszystkich krajów. Jednocześnie skala tych problemów wykracza poza możliwości pojedynczego kraju. Wyraźnie podkreślany jest wręcz wymóg współpracy wszystkich państw celem niwelacji negatywnych skutków globalnych zmian.

Autorzy podsumowują raport sytuację w następujący sposób: „[…] w związku z tym, że zagraniczne filie zapewniają dostęp do nowych technologii i generują transfer wiedzy do firm krajowych, niższy napływ inwestycji zagranicznych zmniejszy zdolności innowacyjne w kraju przyjmującym […]”.


Szczegółowe informacje nt. raportu dostępne są na stronie internetowej: http://www.oecd.org/sti/scoreboard

Dodatkowe

  • Tagi:

    badania i rozwój, transfer technologii, innowacje, przemysł, technologie, nauka, globalizacja

Pokaż archiwum
Uporządkuj według