Aktualności » Seminarium Instytutu Rozwoju

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Seminarium Instytutu Rozwoju

| 19.12.2015

Seminarium Instytutu Rozwoju

W imieniu zespołu realizującego grant NCN 2012/05/B/HS4/04209 pt.: "Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych.
Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”
serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące wyniki badań.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dnia 3 grudnia 2015 roku.

Program seminarium:

Sesja przedpołudniowa 10.30- 13.15

Godz. 10.30 -10.50 W. Orłowski, Globalne uwarunkowania wymiany handlowej Polski w czasie kryzysu i w okresie pokryzysowym.

Godz. 10.50 -11.20 Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński, Rola produktywności i innych czynników w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych

Godz. 11.20-12.00 Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Katarzyna Śledziewska, Analiza handlu wewnątrzgałęziowego Polski w zakresie produktów wysokich technologii.

12.00-12.20. Tomasz Brodzicki, Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego - ujęcie modelowe.

12.20-13.15. Dyskusja

13.15-14.30 Przerwa na lunch

Sesja popołudniowa 14.30- 17.00

14.30- 14.50 Dorota Ciołek, Tomasz Jurkiewicz, Stanisław Umiński, Rola kapitału zagranicznego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Wyniki badań ankietowych.

14.50-15.10 Tomasz Brodzicki, Koncepcje grawitacji w modelowaniu wymiany handlowej Polski.

15.10-15.30 Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek, Determinanty działalności eksportowej firm w Polsce - model logitowy.

15.30-15.50 Sylwia Majkowska, Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Możliwości wsparcia eksportu w ramach polityki handlowej i polityki przemysłowej

15.50- 17.00 Dyskusja i podsumowanie

Pokaż archiwum
Uporządkuj według