Linki IR » Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

zaPARKuj swój pomysł na biznes w Gdańsku

Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego powstał w 2006 r. Założycielem GPN-T jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która współpracując z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym przyczyniła się do powstania nowoczesnego ośrodka badawczego położonego w samym sercu Gdańska.

W GPN-T mieszczą się laboratoria, obiekty biurowo-technologiczne, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe oraz EduPark - Centrum Edukacji dla dzieci i młodzieży.

GPN-T oferuje nowoczesne powierzchnie technologiczno-produkcyjne oraz technologiczno-biurowe, wyposażone w infrastrukturę teleinformatyczną. W Parku powołany zastał również inkubator firm technologicznych zapewniający warunki do powstawania i rozwoju nowych firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach zakładanych przez absolwentów uczelni i pracowników naukowych.

Dzięki działalności Parku następuje rozwój zintegrowanego systemu zarządzania procesami innowacyjnymi Pomorskie Technopolis, opartego na modelu „Triple Helix” – Złoty trójkąt: nauka/biznes/samorząd oraz instytucje otoczenia biznesowego.

Park współpracuje z przedsiębiorcami, młodymi firmami, studentami, doktorantami, którzy mają ciekawy pomysł na biznes, wykorzystując do tego środki własne oraz pozyskane z rezerw UE. Działalność Parku skupia się wokół rozwoju strategicznych dla gospodarki Państwa branż z obszaru B+R wpisujących się strategię Lizbońską. Obecnie w GPN-T zrzesza ok. 50 firm prowadzących działalność w branżach:


  • biotechnologia,

  • biomedycyna,

  • elektronika,

  • telekomunikacja,

  • informatyka,

  • inżynieria mechaniczna,

  • nanotechnologia.

Umiejscowienie firmy w Gdańskim Parku Naukowo- Technologicznym wiąże się z wieloma udogodnieniami dla przedsiębiorców, takimi jak prestiżowy adres dla firmy, pomoc publiczna z tytułu częściowego zwolnienia z podatku dochodowego, konkurencyjne ceny wynajmu pomieszczeń, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, obsługę doradczą, informacyjną, konsultacyjną oraz prawną, opiekę naukową i biznesową, a także budowanie sieci powiązań i rozwój klastrów, oraz promocję swojej firmy w bazach ośrodków naukowych i biznesowych współpracujących z GPN-T.


Park to miejsce, w którym spotykają się ludzie

Przedsiębiorczy, Aktywni, nieustannie Rozwijający się i Kreatywni.