Linki IR » Taylor Economics Sp. z o.o.

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Taylor Economics Sp. z o.o.

Taylor Economics Sp. z o.o.

Spółka powstała w roku 2010 w celu integracji oferty doradczej w zakresie ewaluacji oraz wsparcia dla innowacyjnych firm. Jej założyciele specjalizują się w badaniach ewaluacyjnych programów operacyjnych wspierających MSP i IOB (działania realizowane na poziomie krajowym oraz regionalnym). Do tej pory w swoim dorobku mają ewaluację działania 3.3 PO IG (wsparcie dla sieci inwestorów prywatnych oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania), 5.4 (wsparcie dla klastrów), 2.2.1 SPO WKP (dotacje inwestycyjne), 8.1 PO IG (dotacje na e-usługi) a także dotacje na certyfikację (program finansowany ze środków przedakcesyjnych). Spółka bazując na swoim dorobku badawczym w zakresie spółek spin-off/out oraz niepublicznego rynku equity (business angels, seed i venture capital) wspiera młode firmy w pozyskiwaniu finansowania i budowaniu strategii rozwoju.

Oferujemy wsparcie przedsiębiorstw w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z realizowanymi inwestycjami, ekspansją na nowych rynkach, rozwojem nowych produktów i usług, a także wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań zarówno produktowych, procesowych jak i organizacyjnych… 

Kontakt 

 tel. +48 501 226 086 (Michał Przybyłowski)  

tel. +48 698 653 612 (Piotr Tamowicz)  

office@tayloreconomics.com  

NIP: 9571049346 REGON: 221173420

KRS: 0000377655