Zespół » Tomasz Brodzicki

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Tomasz Brodzicki

Profesor


Od urodzenia związany jest z Pomorzem. Ukończył Wydział Ekonomiczny na specjalności Integracja Europejska . Studiował również na University of Turku, Finlandia oraz University of Southern Denmark w duńskim Odense w ramach stypendium MSZ Królestwa Danii. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004-2005). W 2006 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomicznym UG, specjalność: ekonomia międzynarodowa. Rozprawa poświęcona była problematyce weryfikacji wpływu procesu integracji gospodarczej na wzrost gospodarczy państw członkowskich Unii Europejskiej. 


Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG, gdzie prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych oraz prowadzi prace badawcze. Wykładał także w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie.W latach 2001 – 2007 pracownik naukowy (asytent a potem samodzielny pracownik naukowo-badawczy) Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Obszarze Badawczym Przedsiębiorstwa i Innowacje.  Współpracował również z CASE. Obecnie Partner Naukowy w Instytucie Rozwoju. Wykładowca w Hochschule Bremen (Bremen, Niemcy) w ramach programu MES oraz w Instytucie Ekonomicznym Uniwersytetu Karola w Pradze (Praga, Czechy).

Wykonawca szeregu projektów naukowo-badawczych o charakterze krajowym i międzynarodowym. Kierownik licznych projektów w tym Jean Monnet (Komisji Europejskie) oraz projektu badawczego w ramach badań własnych MNiSW (NCN). Aktywnie uczestniczy w konferencjach European Economics and Finance Society, European Regional Studies Association oraz European Trade Study Group.


Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych oraz licznych ekspertyz i opracowań np. dla PARP czy MG.


Jego zainteresowania naukowe obejmują: ekonomia międzynarodowa, problematyka wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, rozwój regionalny, strategie gospodarcze, teoria i empiria wymiany handlowej, innowacje i konkurencyjność, regionalna integracja gospodarcza, nowa geografia ekonomiczna. Obok teorii i ilościowych metod empirycznych ceni również bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami różnych sektorów gospodarki.

innowacje i technologie, rozwój i transformacja, konkurencyjność

Informacje kontatkowe

Ostatnie publikacje