Zespół » Stanisław Umiński

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Stanisław Umiński

doktor habilitowany

Pracownik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1995-2003 współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Członek Stowarzyszenia Badań Integracji Europejskiej (PECSA). Uczestnik i kierownik projektów badawczych dotyczących zwłaszcza problematyki zagranicznych inwestycji bezpośrednich i rozwoju regionalnego, realizowanych m.in. dla Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor i współautor publikacji z dziedziny inwestycji zagranicznych, handlu zagranicznego województw oraz konkurencyjności.

Konkurencyjność, sprawy międzynarodowe

Informacje kontatkowe

Ostatnie publikacje