Zespół » Tomasz Parteka

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Tomasz Parteka

Profesor

Od urodzenia (1944r.) mieszka w Gdańsku, na Pomorzu, podobnie jak jego ojciec, dziadek i pradziadek. Ukończył Politechnikę Gdańską, na której Wydziale Architektury wykonał i obronił pracę doktorską w 1989 r. Odbył staż zawodowy w Bremie (Niemcy – 1989r.) oraz uczestniczył w miesięcznym International Visitor Program (USA 1992 r.). W roku 1989 założył wraz z paroma entuzjastami pierwszą na Pomorzu fundację ekologiczną „Ecobaltic”, której był wieloletnim prezesem. W 2001 zakończył pomyślnie przewód habilitacyjny uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki.


Pracuje na Politechnice Gdańskiej jako profesor nadzwyczajny, kierownik zespołów badawczych Komitetu Badań Naukowych i kierownik studiów podyplomowych Wydziału Architektury PG. Członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (od 2002 r.). Autor czterech książek, z których za najważniejszą uznaje „Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych” Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN t. CVIII, PAM, Warszawa 2000r. Dorobek obejmuje także ok. 150 publikacji krajowych i zagranicznych.


Współpracuje z Institut fuer Oekologische Raumentwicklung w Dreźnie.


Wolny czas spędza na rowerze i na nartach biegowych w lasach nadmorskich.

przestrzeń

Informacje kontatkowe

Ostatnie publikacje