Zespół » Jacek Szlachta

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Jacek Szlachta

Profesor

Od urodzenia (1950r.) mieszka w Warszawie. Profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Kolegium Redakcyjnego Gospodarki Narodowej, członek Naukowej Rady Statystyki GUS, członek Akademii Gospodarki Przestrzennej Niemiec, ekspert Komisji Europejskiej w Gruzji.


Był w latach 2002-2004 przewodniczącym Rady Polityki Regionalnej Państwa. W roku 1995 przewodniczący Komitetu Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego, za jego kadencji przyjęto program VASAB 2000 Plus – Strategia Rozwoju Przestrzennego Państw Morza Bałtyckiego. Był szefem kilkunastu zespołów ekspertów które przygotowywały różne dokumenty dla Rządu, samorządów województw i różnych miast, między innymi: Ekspercką Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowana Kraju (wiceszef zespołu - 2007-2009), Terytorialny Przegląd Polski OECD (szef lokalnego zespołu polskiego - 2007-2008), Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2006-2007), pierwszą i drugą Strategię Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2000-2001 i 2004-2006), pierwszą ewaluację Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 (2003), Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego (1998-1999), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Polityki Strukturalnej w Polsce (1996-1997), raport Zespołu Zadaniowego Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce (1995).


Był zaangażowany jako ekspert w przygotowywanie pozycji negocjacyjnej Polski w sferze europejskiej polityki spójności na lata 2004-2006 oraz 2007-2013.


Kierował zespołami w dwu międzynarodowych programach badawczych finansowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (2001-2002 i 2006-2007).


Dorobek publikacyjny liczy w sumie ponad 200 pozycji, w tym kilkanaście książek, poświęconych: rozwojowi regionalnemu, europejskiej polityce spójności i funduszom strukturalnym UE, zagospodarowaniu przestrzennemu; jego teksty były publikowane między innymi w Szwecji, USA, przez OECD, Komisję Europejską.


Był wykładowcą lub referentem na konferencjach w ponad 25 krajach świata, organizowanych także przez OECD, Radę Europy, Unię Europejską, ISOCARP. Był visiting scholar w MIT i Strathclyde University.


Wolny czas spędza na poznawaniu świata (na razie ponad 70 krajów).

przestrzeń, sprawy międzynarodowe

Informacje kontatkowe

  • Email:j.szlachta@instytut-rozwoju.org
  • Tagi:

    rozwój regionalny, europejska polityka spójności, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, zagospodarowanie przestrzenne

Ostatnie publikacje