Zespół » Jacek Zaucha

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Jacek Zaucha

Profesor

Profesor w Katedrze Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.


Stypendysta uniwersytetów w Oxfordzie i Princeton; 1991-1996 st. specjalista w Biurze Planowania Regionalnego w Gdańsku; 1994-2006 członek, wice-sekretarz Komitetu Przestrzennego Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego (program VASAB), odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie bałtyckiej strategii rozwoju przestrzennego; 1996-1997 ekspert Rządowego Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Strukturalnej Polski.


Współautor Bałtyckiego Programu Transnarodowej Współpracy Terytorialnej 2007-2013; członek zespołów oceniających projekty PHARE, INTERREGIIIB, Południowy Bałtyk. Zainteresowania naukowe: makroekonomia, gospodarka przestrzenna, polityka regionalna, rozwój lokalny.

przestrzeń, rozwój i transformacja, sprawy międzynarodowe

Informacje kontatkowe

Ostatnie publikacje