Zespół » Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Wyślij Wyślij | Wyślij Drukuj

Krystyna Gawlikowska-Hueckel

Profesor

Profesor w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła liczne staże zagraniczne, w tym: Hochschule für Wirtschaft, Bremen, Instituto Universitario Europeo (Florencja), Hochschule für Wirtschaft, Berlin. Promotorka trzech prac doktorskich. Pomysłodawczyni i organizatorka studiów podyplomowych: „Polityka regionalna i Fundusze Strukturalne”.


Od lat kierownik wielu projektów krajowych i zagranicznych. Członek zespołu i kolegium redakcyjnego Polska Regionum, członek PECSA (Polish-European Community Studies Association). Ekspert oceniający projekty w ramach programów: Equal, Leonardo da Vinci oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Otrzymane granty: grant z Management Box Programme oraz z programu TESSA na studia podyplomowe Integracja Europejska, dostosowania gospodarki polskiej do UE, Jean Monnet Module (1996-1999), Jean Monnet Permanent Course (1999-2002).


Autorka ponad 140 publikacji z zakresu ekonomii regionalnej i problemów zróżnicowań regionalnych. Za książkę „Zróżnicowania regionalne w UE. Konwergencja czy polaryzacja?” została wyróżniona nagrodą indywidualną I stopnia Ministra Edukacji i Sportu.


Obecnie reprezentuje Polskę w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

konkurencyjność, sprawy międzynarodowe, rozwój i transformacja

Informacje kontatkowe

  • Email:k.gawlikowska-hueckel@instytut-rozwoju.org
  • Tagi:

    polityka regionalna, konwergencja, dywergencja, handel zagraniczny, polityka przemysłowa, polityka monetarna, inwestycje zagraniczne, fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Ostatnie publikacje