NEWS » An article in Gospodarka Narodowa

Wyślij Send | Wyślij Print

An article in Gospodarka Narodowa

Doktor Tomasz Brodzicki | 20.05.2016

Artykuł z projektu IRu w Gospodarce Narodowej

Tomasz Brodzicki, Dorota Ciołek (2016), Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Gospodarka Narodowa, nr 2 (282)/2016, s. 59-76.

 http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2016_02_03.pdf

Show archive
Sort by