• Innowacje i technologie

  Ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego ma przedsiębiorca, który nie jest po prostu człowiekiem biznesu, ale osobą podejmującą z samej swej natury ryzyko i wprowadzająca do gospodarki innowacyjne produkty i technologie. Tylko nieliczni, dalekowzroczni ludzie biznesu są zdolni pojąć potęgę wynalazku i wykorzystać go dla własnych korzyści, a tym samym korzyści całej gospodarki. Dlatego rzeczywiste źródło wzrostu gospodarki to działalność innowacyjna przedsiębiorcy, a nie działalność masowa ludzi biznesu, którzy go po prostu naśladują bez ponoszenia ryzyka. Drugim czynnikiem wzrostu jest kredyt.

  Joseph Alois Schumpeter
 • Konkurencyjność

  Większość strategii opiera się na konkretnych przypuszczeniach dotyczących przyszłości. Niestety przyszłość jest wysoce nieprzewidywalna. Co gorsza, aby osiągnąć przełomowy sukces, strategie trzeba wdrażać w sposób wykluczający jej adaptację do zmienionego otoczenia, gdy przyszłość mija się z przewidywaniami. W efekcie powstaje Paradoks strategii: strategie z największymi szansami na sukces niosą ze sobą także największe ryzyko porażki. Rozwiązanie tego paradoksu wymaga nowego sposobu myślenia o strategii i niepewności.

  Michael E. Raynor
 • Przestrzeń

  Co uczyniło europejską rodzinę ludów postępową, a nie stojącą w miejscu częścią ludzkości. Nie jakaś wyższość, która jeśli istnieje, to jest skutkiem, a nie przyczyną; lecz godna uwagi różnorodność charakteru i kultury. Jednostki, klasy i narody były nadzwyczaj niepodobne do siebie; torowały sobie najrozmaitsze drogi, z których każda wiodła do jakiegoś wartościowego celu; a choć w każdym okresie ci, którzy szli różnymi drogami, nie tolerowali się nawzajem i każdy zmusiłby chętnie wszystkich pozostałych do pójścia jego szlakiem, próby wzajemnego hamowania swego rodzaju rzadko się udawały i każdy przyjmował z czasem bez sprzeciwu dobro, które mu inni ofiarowali. Moim zdaniem, Europa zawdzięcza cały swój wszechstronny postęp tej mnogości dróg.

  John Stuart Mill
 • Rozwój i transformacja

  Aż do początku epoki industrializacji praktycznie nie było wzrostu gospodarczego. Przez setki lat gospodarka rosła w minimalnym stopniu. Standard życia w końcu XVIII wieku nie różnił się aż tak bardzo od standardu życia pod koniec epoki starożytnej. Epoka wzrostu dotyczy tylko krótkiego czasu i niewielkiego regionu świata. Człowiek może więc funkcjonować bez wzrostu gospodarczego.

  Meihard Miegel
 • Sprawy międzynarodowe

  Gdyby nie istniały problemy światowe, trzeba by je było wymyślić, to one bowiem ustanawiają transnarodową wspólnotę. Wizja narodowych suwerenności jako gry o sumie zerowej okazuje się historycznie fałszywa; tworzenie wzajemnych zależności trzeba rozumieć i realizować w sensie gry, w której korzyści uzyskują wszyscy uczestnicy. [...] w epoce globalnych kryzysów i globalnego ryzyka to właśnie polityka “złotych kajdanek”, polegająca na budowaniu gęstej sieci transnarodowych zależności, prowadzi do odzyskania narodowej niezależności, jakkolwiek mógłby się kształtować doraźny rozkład zysków w niezwykle mobilnej gospodarce światowej.

  Ulrich Beck